Impact Report

Nederlandse titel Impact Report…

Tekst..

Tekst..

De geschiedenis van LEH

LEH is opgericht in 1996 in een tijd waarin de bezuinigingen van de Nederlandse overheid werden gecombineerd met ideeën om marktgestuurde strategieën te promoten. Men was van mening dat universiteiten aanzienlijke inkomsten uit de particuliere sector zouden moeten kunnen verdienen, die de publieke financiering zouden compenseren. Archol B.V. was de eerste creatie onder LEH en vervulde grote onderzoeksopdrachten voor archeologen en levert tot op de dag van vandaag nog steeds diensten. Verschillende academische dienstverlenende bedrijven volgden, zoals CWTS en PLATO.

Er was ook een ambitie om inkomsten te genereren uit oprichtersaandelen in spin-off bedrijven voor onderzoek zoals Crucel; zo’n succesvol exemplaar, dat in 2000 naar de beurs ging en later werd gekocht door Janssen (nu onderdeel van J&J).

In 2005 werden deze particuliere inkomstengenererende ideeën grotendeels verlaten. De kosten en risico’s van technologische startups waren hoog en moeilijk te beheersen vanuit een universiteit. Tegelijkertijd zorgde internationalisering in het onderwijs voor nieuwe inkomsten voor de universiteit.

In plaats daarvan volgde de Universiteit Leiden de ambitie van de nieuwe regering om nieuwe bedrijvigheid in technologisch geavanceerde sectoren te stimuleren door middel van gezamenlijke werkprogramma’s met voordelen voor de samenleving in meer algemene zin. Leiden begon samen te werken met overheden, regionale ontwikkelingsbureaus en private durfkapitaalinvesteringsfondsen, die selectief potentieel waardevolle spin-outs zouden beoordelen en investeren. De inkomsten van LEH bleven relatief bescheiden. Dankzij de geleidelijke groei van het kapitaal uit de oorspronkelijke serviceactiviteiten kon LEH vanaf ongeveer 2018 weer rechtstreeks investeren in enkele wetenschappelijke spin-outs.
LEH combineert nu ondersteuning voor incubator programma’s met gerichte seed-investeringen, met professioneel investeringsbeheer om startups en spin-outs van studenten innovatie en -onderzoek te ondersteunen en te versnellen; Een nieuwe ambitie om blijvende waarde, structurele en schaalbare impact te creëren uit de activiteiten van de Universiteiten Leiden.

Dr. Pieter Slaman is universitair docent universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift ging over de politieke geschiedenis van het Nederlandse openbare studiefinancieringsbeleid 1815-2015. Daarna gaf hij de bundel In de regel vrij uit over de Nederlandse onderwijspolitiek en -beleid sinds 1918. In 2021 publiceerde hij De Glazen Toren over de recente geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Follow