Over LEH

Investeren in wetenschappelijke startups in Leiden

Libertatis Ergo Holding B.V. (LEH) is een onafhankelijk juridische entiteit die bedrijven opricht, ondersteunt en investeert in bedrijven gerelateerd aan de activiteiten van de Universiteit Leiden, waarvan een groot deel gevestigd op het Leiden Bio Science Park.

LEH ondersteunt momenteel zo’n 40 startup- en spin-outs bedrijven die de impact van de Universiteit Leiden willen vergroten. LEH bezit het octrooiportefeuille van de Universiteit Leiden en de octrooi beheerdiensten worden uitbesteed aan Luris, het technologieoverdracht bureau van de Universiteit Leiden.

LEH werkt universiteitsbreed met veel externe organisaties, incubators, stichtingen en investeerders om ondernemerschap activiteiten en startups te begeleiden, structureren, financieren en ontwikkelen.

De geschiedenis van LEH

LEH is opgericht in 1996 in een tijd waarin de bezuinigingen van de Nederlandse overheid werden gecombineerd met ideeën om marktgestuurde strategieën te promoten. Men was van mening dat universiteiten aanzienlijke inkomsten uit de particuliere sector zouden moeten kunnen verdienen, die de publieke financiering zouden compenseren. Archol B.V. was de eerste creatie onder LEH en vervulde grote onderzoeksopdrachten voor archeologen en levert tot op de dag van vandaag nog steeds diensten. Verschillende academische dienstverlenende bedrijven volgden, zoals CWTS en PLATO.

Er was ook een ambitie om inkomsten te genereren uit oprichtersaandelen in spin-off bedrijven voor onderzoek zoals Crucel; zo’n succesvol exemplaar, dat in 2000 naar de beurs ging en later werd gekocht door Janssen (nu onderdeel van J&J).

In 2005 werden deze particuliere inkomstengenererende ideeën grotendeels verlaten. De kosten en risico’s van technologische startups waren hoog en moeilijk te beheersen vanuit een universiteit. Tegelijkertijd zorgde internationalisering in het onderwijs voor nieuwe inkomsten voor de universiteit.

In plaats daarvan volgde de Universiteit Leiden de ambitie van de nieuwe regering om nieuwe bedrijvigheid in technologisch geavanceerde sectoren te stimuleren door middel van gezamenlijke werkprogramma’s met voordelen voor de samenleving in meer algemene zin. Leiden begon samen te werken met overheden, regionale ontwikkelingsbureaus en private durfkapitaalinvesteringsfondsen, die selectief potentieel waardevolle spin-outs zouden beoordelen en investeren. De inkomsten van LEH bleven relatief bescheiden. Dankzij de geleidelijke groei van het kapitaal uit de oorspronkelijke serviceactiviteiten kon LEH vanaf ongeveer 2018 weer rechtstreeks investeren in enkele wetenschappelijke spin-outs.
LEH combineert nu ondersteuning voor incubator programma’s met gerichte seed-investeringen, met professioneel investeringsbeheer om startups en spin-outs van studenten innovatie en -onderzoek te ondersteunen en te versnellen; Een nieuwe ambitie om blijvende waarde, structurele en schaalbare impact te creëren uit de activiteiten van de Universiteiten Leiden.

Dr. Pieter Slaman is universitair docent universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift ging over de politieke geschiedenis van het Nederlandse openbare studiefinancieringsbeleid 1815-2015. Daarna gaf hij de bundel In de regel vrij uit over de Nederlandse onderwijspolitiek en -beleid sinds 1918. In 2021 publiceerde hij De Glazen Toren over de recente geschiedenis van de Universiteit Leiden.

Raad van Commissarissen

Een Raad van Commissarissen van Libertatis Ergo Holding B.V. komt in 2023 en speelt een cruciale rol bij het begeleiden en toezicht houden op de ondersteuning van LEH. Bestaande uit ervaren professionals en experts uit de industrie, biedt de raad strategische begeleiding, beoordeelt risico’s en identificeert groeikansen. Ze bewaken de prestaties van de portfolio, zorgen voor naleving en stimuleren samenwerking met externe belanghebbenden.

Met hun expertise en toezicht ondersteunt de Raad van Toezicht LEH bij het vergroten van de impact van de activiteiten van de Universiteit Leiden en het vormgeven van de toekomst van wetenschapsgericht ondernemerschap in Leiden.

Rob Mayfield, Managing Director

Rob Mayfield heeft 20 jaar ervaring op het gebied van technologie en impactinvesteringen, onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten op verschillende niveaus; als investeerder, CEO, bestuurslid, ondernemer en fondsbeheerder in verschillende landen en sectoren. Rob is de managing director van LEH en het ELF Pre-seed fonds, hij is tevens bestuurslid van PLNT en UNIIQ, en betrokken bij meerdere portfoliobedrijven.

TBD

TBD

Follow